„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,
nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

/J. Piłsudski/

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ !!!
​Jubileusz szkoły jest okazją do przypomnienia wydarzeń, które choć minione, zawsze pozostaną w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się cząstkę siebie i część swojego życia. Ten dzień to czas przywoływania w pamięci nauczycieli, koleżanek, kolegów. To także czas wspomnień i refleksji nad mijającym czasem. To święto tych wszystkich, którzy szkołę tworzyli i wpływali na jej atmosferę. To także święto uczniów - zarówno tych obecnych, jak i absolwentów, którzy napawali i napawają nas dumą. To również okazja do pokazania tym, którzy uczą się w szkole teraz, że szkoła to bardzo ważny czas w życiu każdego człowieka.

Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, absolwentów oraz przyjaciół Szkoły. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 mszą świętą, odprawioną w intencji pracowników i absolwentów Szkoły w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie, którą celebrował proboszcz parafii oraz licznie przybyli księża – absolwenci i byli katecheci szkoły. We mszy św. brali udział byli i obecni nauczyciele, pracownicy Szkoły, a także licznie zgromadzeni absolwenci i uczniowie Szkoły.

Centralnym punktem oficjalnej części obchodów 110-lecia istnienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych była uroczysta Gala Jubileuszowa, która odbyła się w Auli Wyższego Seminarium Duchownego, w Tarnowie. Rozpoczął ją polonez, którego zatańczyli uczniowie szkoły pod kierunkiem Pani Aleksandry Jarząb. Ważnym punktem tej części uroczystości było przemówienie Pani Doroty Bargieł-Kurowskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie, która powiedziała między innymi: „Historia szkoły dla każdego ma inny wymiar. Z sentymentem wspominamy wiek młodzieńczy, profesorów – mistrzów, ich życzliwość, przyjaźń i mądrość. Mądrość, której okruchy zabraliśmy w nasze dorosłe życie. Mam nadzieję, że dzisiejszy święto będzie miłą okazją do wspomnień i wzruszeń dla wszystkich, a zwłaszcza dla byłych i obecnych pracowników szkoły oraz jej absolwentów. Naszym uczniom zaś życzę, aby Jubileusz 110-lecia głęboko zapisał się w ich pamięci, a nauka w Szkole na Bema była wspaniałą przygodą, pozwalającą odkrywać piękno naszego świata, dającą wiarę w siebie i umiejętność rozwiązywania nawet najtrudniejszych życiowych zadań. Życzę naszym uczniom, absolwentom, pracownikom oraz tym wszystkim, którzy w przyszłości będą uczyć się i pracować w murach tej Szkoły, aby w Waszych sercach zawsze brzmiały słowa przysięgi, którą złożyli uczniowie w czasie uroczystości obchodów 85-lecia Szkoły oraz nadania jej imienia: Za przykładem naszego patrona przysięgamy być wiernymi Ojczyźnie, ideałom wolności, sprawiedliwości i miłości bliźniego.”

Na widowni nie zabrakło, gości, emerytowanych dyrektorów, absolwentów, obecnych uczniów i rodziców, aktualnych i byłych nauczycieli, pracowników szkoły i wielu przyjaciół.

Podczas Gali obecni byli i głos zabrali: Pan Roman Ciepiela - Prezydent Miasta Tarnowa, Pan Łukasz Drewienkiewicz - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, który odczytał list od Pani Barbary Nowak - Małopolskiego Kuratora Oświaty, Pani Grażyna Barwacz - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie, Pani dr hab. Małgorzata Kołpa - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, Pan pułkownik rezerwy Alfred Kabata - Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Stefan Wrona – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie, Pani Marzena Warias - przedstawiciel Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie.

Gala 110-lecia istnienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie zawierała również kilka podniosłych akcentów, a jednym z nich było uhonorowanie sztandaru Szkoły Złotym Medalem za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, którego dokonał Pan płk. rez. Alfred Kabata, prezes Zarządu Głównego ZORRP.

Bardzo ważnym punktem programu uroczystej Gali 110-lecia było uhonorowanie Pani Doroty Bargieł-Kurowskiej - dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie oraz nauczycieli Szkoły: Pani Krystyny Gawdzińskiej, Pani Anny Gąsior, Pani Marii Sienickiej, Pani Małgorzaty Skrabacz i Pani Anny Pojedyniec Srebrnymi Medalami za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Gala Jubileuszowa uświetniona została występami Pani Katarzyny Kołodziej. W dalszej części uroczystości, wyróżniono tych, którzy historię cenią w sposób szczególny, w niej szukając zrozumienia teraźniejszości, swojej tożsamości i tego, co tworzy naszą wspólną przyszłość - laureatów VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim.

Gala zakończyła się częścią artystyczną – przygotowaną i wykonaną przez naszych uczniów i absolwentów specjalnie na 110-lecie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem zespołu: Magdaleny Borszowskiej, Katarzyny Curyło, Anny Gąsior, Anny Kantor, Anny Pojedyniec, Małgorzaty Skrabacz, siostry Katarzyny Starek i Gabrieli Woźniak. Na zakończenie części artystycznej pojawił się olbrzymi, jubileuszowy tort…

Po uroczystej Gali goście, emerytowani nauczyciele i absolwenci spotkali się z dyrekcją i nauczycielami Szkoły w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych przy ulicy Bema 9/11. Była to okazja, by myślami cofnąć się w czasie i jeszcze raz zasiąść w szkolnych ławach z tymi, których ostatni raz widziało się kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Spotkanie było okazją do przywoływania przeżyć z lat szkolnych i dzielenia się wzruszeniami związanymi z Jubileuszem i całą atmosferą, która mu towarzyszyła. Dzień ten pokazał, że są jeszcze „…miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”.​