Rok 1911

Na posiedzeniu Rady Miasta dnia 6 listopada 1911 r. pod przewodnictwem burmistrza dr Tertila radni ponawiając i reasumując wszystkie poprzednie wnioski podjęli decyzję o otwarciu Krajowej Szkoły Handlowej w Tarnowie. Jednocześnie Rada miejska postanowiła poczynić wszelkie starania, by szkołę otworzyć jak najszybciej i uczestniczyć w kosztach jej utrzymania. Wynikiem tego było zebranie, które odbyło się w Tarnowie 15 listopada 1911 r, z udziałem reprezentantów władz miejskich. W zebraniu wzięli udział: członek Wydziału Krajowego i poseł na Sejm Krajowy dr Władysław Jahl, członek c. k. Rady Szkolnej Krajowej, dyrektor Akademii Handlowej we Lwowie radca Pawłowski i przyszły dyrektor Szkoły dr Edward Zarzycki.1 grudnia 1911 r. decyzją Wydziału Krajowego we Lwowie oraz c. k. Rady Szkolnej Krajowej powołana została w Tarnowie Krajowa Szkoła Kupiecka. Jej dyrektorem zostaje dr Edward Zarzycki, profesor Akademii Handlowej w Krakowie.
Zdjecie: Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 6 listopada 1911 r . – uchwała w sprawie otwarcia Krajowej Szkoły Handlowej w Tarnowie.