Rok 1912

Krajowa Szkoła Kupiecka obejmowała:
- Dwuklasową Szkołę Kupiecką
- Uzupełniającą Szkołę Kupiecką
- Jednoroczny Kurs Handlowy dla Dziewcząt
Naukę w szkole rozpoczyna m.in. Marian Styliński – jeden z tych, którzy sprawią później, że Tarnów w 1918 r. będzie pierwszym niepodległym miastem w Polsce.