Rok 1914

Hasło walki z wiekowym wrogiem Polaków żywy znalazło oddźwięk w sercach naszej młodzieży! Wychowankowie Zakładu, chociaż kształcili się w szkole zawodowej, gdzie nie często mieli sposobność słyszeć słowa o miłości ojczyzny i patriotyzmie, porzucają naukę i owiani zapałem chwili spieszą dobrowolnie pod sztandary Legionów, walczących za świętą sprawę Ojczyzny.
Długi, poniżej podany szereg nazwisk wykaże, że prawie 50 % uczniów Szkoły 2-klasowej z roku 1913/14 służy w Legionach i c. k. Armii. Cyfra ta sama przez się wiele mówi!
Ale silniej jeszcze wystąpi na jaw gorący patriotyzm naszej młodzieży, gdy weźmiemy pod uwagę, że większość tych młodych żołnierzy wstąpiło do szeregów, nie mając ustawą wymaganego wieku, że byli to chłopcy z nieukończonym 16, lub15 rokiem życia! (Z kroniki Zakładu)