Rok 1915

Po odbiciu miasta Tarnowa w maju 1915 roku [ Tarnów zajęty był przez wojska rosyjskie] postanowił Wydział Krajowy reaktywować między innymi także i tutejszy Zakład. Polecił więc p. Feliksowi Wilińskiemu, dyrektorowi Krajowej Szkoły Kupieckiej w Brodach, przydzielonemu w roku szkolnym 1914/15 do Krajowej Szkoły Kupieckiej w Białej, udać się w sierpniu do Tarnowa i poczynić wszelkie zarządzenia, celem otwarcia Zakładu.
Stosując się do tego polecenia, zreorganizował wyżej wymieniony Szkołę i dnia 11 września 1915 roku, po uroczystym nabożeństwie, celebrowanym na intencję uruchomienia Zakładu, rozpoczęła się normalna nauka w klasie I i II 2-klasowej Szkoły Handlowej oraz na jednorocznym Kursie Handlowym Żeńskim. (Z kroniki Zakładu)