Rok 1916

Celem wieczornego kursu handlowego jest podanie osobom dorosłym, bez względu na płeć, zwłaszcza mającym już zajęcie praktyczne, tego wymiaru wiedzy handlowej, jaka im może być potrzebna przy wykonywaniu prac kantorowych, książkowaniu i obliczaniu w biurach zakładów handlowych i przemysłowych.
Kurs trwa 6 miesięcy i odbywa się tylko w razie zgłoszenia się co najmniej 20 uczestników. Termin rozpoczęcia kursu wyznacza dyrektor Zakładu.
Plan naukowy obejmuje następujące przedmioty:
1. Księgowość:
a) część pierwsza dla początkujących: teoria i praktyczne zastosowanie buchalterii pojedynczej i podwójnej w interesie kupieckim - tyg. godz. 4
b) część druga dla frekwentatów, którzy się już zaznajomili z teorią księgowości podwójnej: działy specjalne księgowości podwójnej -tyg. godz. 4
2. Prace kantorowe i korespondencja handlowa -tyg. godz. 2
3. Korespondencja niemiecka - tyg. godz. 2
4. Rachunki kupieckie- tyg. godz. 4
5. Nauka o handlu i wekslach - tyg. godz. 2
6. Stenografia polska- tyg. godz. 3
7. Stenografia niemiecka - tyg. godz. 3
8. Towaroznawstwo - tyg. godz. 2
9. Rachunkowość państwowa - tyg. godz. 4