Rok 1917/1918

Kosztem K. 265.000 nabył Wydział Krajowy dla szkoły budynek wraz z dużym ogrodem przy ul. Seminaryjnej 17. Kamienica ta ulegnie w czasie wakacji odpowiednim adaptacjom i Zakład znajdzie w niej wygodne pomieszczenie na długie lata. Aktem tym utrwalił Wydział krajowy byt naszej szkoły i zapewnił jej ważny warunek dalszego rozwoju.
Wpisy, które odbyły się w różnych, poniżej wyszczególnionych terminach, wydały następujący rezultat:
Do szkoły dwuklasowej wpisało się uczniów -100
Na jednoroczne kursy handlowe żeńskie uczennic – 66
Do szkoły kupieckiej uzupełniającej uczniów – 72
Na wieczorny kurs handlowy dla dorosłych – 22
Łącznie uczniów i uczennic = 260
(Z kroniki Zakładu )
PS. Czy wiesz, że teraz w tym budynku też mieści się szkoła - podpowiedź jest to budynek przy obecnej ulicy Piłsudskiego.