Rok 1920/1921

Szczególną uwagę zwrócono na to, ażeby młodzież klasy najwyższej zwiedzić mogła miejscowe fabryki i zakłady przemysłowe. Nie zaniedbując nauki, zwiedzano na miejscu w porze popołudniowej: młyn parowy, elektrownię, gazownię, wodociągi miejskie, browar, rafinerię spirytusu i lakiernię, fabrykę cegieł i dachówek, garbarnię, kopyciarnię i tartak. Uczniowie mieli też sposobność zapoznać się na miejscu z rejestrem handlowym w tutejszym Sądzie Okręgowym, jako też z książkowością (włosko-niemiecką) w tutejszej Składnicy Kółek Rolniczych i z zasadami kooperacji, którą jeszcze lepiej poznali przez zwiedzanie sklepu kółka rolniczego i spółki mleczarskiej w Woli Rzędzińskie, wsi odległej od Tarnowa o 7 km.
Zdjęcie: Tarnów, ul. Wałowa 1910 – 1939. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe