Rok 1922/1923

Uczucia narodowe zaznaczała młodzież udziałem w uroczystych nabożeństwach i obchodach patriotycznych. Spośród wielu innych wspomnę rocznicę Konstytucji 3 Maja, żałobne nabożeństwo po zamordowaniu Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej śp. Gabriela Narutowicza, nabożeństwo dziękczynne z powodu ustalenia granic, żałobne nabożeństwo za śp. prałata Budkiewicza, powitanie marszałka Focha, uczczenie pamięci Pasteura, uczczenie pamięci Dziewicy Orleańskiej itp.
Zdjęcie: Powitanie marszałka Ferdynanda Focha w Warszawie. Widoczni m.in. marszałek Józef Piłsudski, mjr Józef Beck, gen. Kazimierz Sosnkowski.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe