Rok 1922/1923

Szczególną działalność rozwinęła Pomoc Koleżeńska, oparta na samorządzie uczniów, której kuratorem jest prof. Kutyba, a jego zastępcą prof. Stec. Do zarządu należą uczniowie i uczennice po dwoje z każdej klasy. Na rzecz pomocy opodatkowało się całe grono i cała młodzież. Pomoc zajmowała się skupem książek używanych, zakupem podręczników szkolnych i wszelkich materiałów piśmiennych, własnym nakładem potrzebnych druków i formularzy, pożyczaniem książek najbiedniejszym, wreszcie bezpłatnym rozdawaniem ubrań i bucików. Pomocy koleżeńskiej zawdzięczać również należy zorganizowanie kółka sportowego, mianowicie trzech drużyn piłki nożnej. Ale największą zasługą Pomocy jest stworzenie czytelni uczniów.
PS. Uczniowie korzystali z czytelni we wszystkie niedziele i święta.