Rok 1923/1924

Kółko śpiewackie pozostaje pod opieka i dyrygenturą kol. Kalicińskiego. Dzięki jego niestrudzonej pracy, energii i inicjatywie kółko to wykazało największą ruchliwość. Dość wspomnieć, że na pierwszy apel zgłosiło się ponad 120 młodzieży. Rzecz jasna, że prowadzenie chóru przy takiej ilości uczestników i to zupełnie w tym kierunku nieprzygotowanych było wprost niemożliwe. Po kilku próbach zostawiono tylko 20 osób. Próby odbywały się 5 razy w tygodniu, z tego na każdy głos przypadał jeden dzień, a piąty przeznaczony był na śpiew zbiorowy. Czynny udział wziął chór w poranku ku uczczenia 150 rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej i zgonu Stanisława Konarskiego.