Rok 1923/1924

Kółko sportowo-gimnastyczne pozostawało pod opieką kol. Gury. Dzięki staraniom Dyrekcji udało się uzyskać do użytku kółka boisko sportowe Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, z którego mogła młodzież korzystać dwa razy w tygodniu. Rzecz jasna, że najbardziej popularnym był u młodzieży sport piłki nożnej, którą jeszcze w ubiegłym roku zakupiła Dyrekcja. Kółko to rozegrało nawet kilka zawodów z okolicznymi drużynami, co dawało sposobność urządzenia w te strony wycieczek (Ciężkowice, Dąbrowa, Krzyż).
Zdjęcie: Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”: w Tarnowie