Rok 1924/1925

W ciągu roku szkolnego urządzono własne cztery poranki, a mianowicie z okazji sprowadzenia zwłok śp. Sienkiewicza, drugi w dzień Patronki, trzeci ku uczczeniu Królowej Korony Polskiej, czwarty ku uczczeniu Konstytucji 3 Maja. Przy końcu roku szkolnego urządziła młodzież dla tutejszych szkół poranek, a dla publiczności wieczór muzykalno-wokalny, na którego program założyły się produkcje szkolnego chóru, deklamacje i gra na fortepianie i wiolenczeli.
W porze zimowej odbywali opiekunowie klas z młodzieżą liczne kuligi, również korzystała młodzież z saneczkowania i ślizgawki.
Zdjęcie: Źródło: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie