Rok 1925/1926

Została zmieniona nazwa szkoły dotychczas używana „krajowa” zastąpiono „państwową”. Młodzież chętnie uczestniczyła m.in. w:-odczytach profesorów o lotnictwie, najważniejszych zabytkach Warszawy, o znaczeniu działalności Staszica,- Dniu sportu i Dniu Spółdzielczości,- wystawach, koncertach, wieczorkach myzyczno-wokalnych,-kuligach, wycieczkach do Ojcowa, Melsztyna, Częstochowy. Czy wiesz, że to pierwszy rok kiedy zaczęto obchodzić Dzień Spółdzielczości – w szkole oprócz Dnia Spółdzielczości obyła się prelekcja prof. Szajblera o propagandzie idei spółdzielczości. Uczniowie zwiedzili Składnicę Kółek Rolniczych. Czwarty rok istnienia Pomocy Koleżeńskiej zaznaczył się dalszym dużym postępem w jej rozwoju. Przy Pomocy Koleżeńskiej rozwija się w dalszym ciągu Czytelnika, w której młodzież schodziła się dwa razy w tygodniu. W niej odbywały się często odczyty i referaty. Czytelnia cieszyła się znaczną frekwencja młodzieży, przeciętnie bywało młodzieży każdorazowo około 60 osób. Prenumerowano: „Tygodnik Ilustrowany”, „Świat”, „Iskry”, „Gazetę Bankową”, „Sport”, „Ziemię”, „Lot Polski”, „Muzykę”, „Kupca Polskiego”, „Tygodnik Handlowy” i „Stadion”. Ponadto szachy, warcaby i inne gry urozmaicały zebrania w czytelni, nad którą opiekę sprawował prof. Kutyba, a w której dyżury odbywali wszyscy bez wyjątku nauczyciele Zakładu.