Rok 1927/1928

Rok szkolny rozpoczął się uroczystym nabożeństwem w oratorium Księży Filipinów dnia 1 września 1927 roku, a zakończył się również uroczystym nabożeństwem dnia 28 czerwca 1928 roku. Egzaminy końcowe odbyły się w czasie od 14 do 22 czerwca 1928 roku. Przy egzaminach uczniów przewodniczył wizytator dr Adam Krupiński, przy egzaminie uczennic dyrektor Zakładu. Egzamin złożyli z pomyślnym wynikiem wszyscy uczniowie w liczbie 23 i wszystkie uczennice w liczbie 40. Lustracji Zakładu dokonał w dniu 23, 24 i 25 lutego 1928 roku wizytator dr Adam Krupiński.
Uczniowie podczas zajęć praktycznych. (Fotografia ilustracyjna)
Zdjęcie: Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe