Rok 1928/1929

Z okazji Dnia Oszczędności założono 31 października Szkolną Kasę Oszczędności, która funkcjonuje od 1 listopada 1928 roku. Kuratorem SKO jest nauczyciel Krakowski, zastępcą nauczyciel Uruski, pomagają delegaci poszczególnych klas. Na ogólną ilość młodzieży, licząca 213 uczniów, korzystało z SKO 151. Suma oszczędności w ciągu ośmiu miesięcy, to jest od 1 listopada 1928 do 28 czerwca 1929 roku, wynosiła zł 1442,73. Stan oszczędności z końcem roku szkolnego wynosi złotych 121,46.
Uczniowie i uczennice klas trzecich opracowali zadania domowe na temat: Co wiesz o PKO?, Dlaczego należy oszczędzać? Nagrodę PKO uzyskało wypracowanie ucznia klasy trzeciej Stanisława Chwalibińskiego.
Zdjęcie: Targi Katowickie 1937 r. Stoisko PKO. Widoczne wykresy przedstawiające wyniki firmy w latach 1926, 1928 i 1936.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe