Rok 1929/1930

W bieżącym roku szkolnym wprowadzono program nauk obowiązujący w Państwowej Szkole Handlowej im. Roesslerów w Warszawie w klasach pierwszych, klasy drugie i trzecie pobierały naukę według starych planów ministerialnych. W przyszłym roku szkolnym będzie w klasach pierwszych i drugich wprowadzony nowy plan czteroletniej szkoły handlowej według uchwał powziętych na tegorocznych konferencjach w Krakowie, w klasach trzecich obowiązywać będą jeszcze dawne plany.
Wyniki klasyfikacji były zupełnie zadawalające, gdyż na 237 uczniów i uczennic nie otrzymało promocji do klasy wyższej 24 uczniów, co stanowi 10% młodzieży.
Zdjęcie: Uczniowie podczas nauki pisania na maszynie (Fotografia ilustracyjna)
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe