Rok 1929/1930

(…) najważniejszą była wycieczka na Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu. W wycieczce wzięło udział dwudziestu jeden uczniów i osiem uczennic. Dzięki subwencji Komunalnej Kasy Oszczędności (200 zł) wzięto jednego ucznia i jedną uczennicę bezpłatnie, nadto kilka uczniów za zniżoną opłatą kosztów. Wycieczce towarzyszyli: dyrektor i nauczyciele Gura, Kaliciński, Kutybianka, Rożańska, Stec i Uruski. Wycieczka wyruszyła w niedzielę dnia 15 września rano, a wróciła w czwartek 19 września w nocy. Pod kierownictwem nauczycieli oraz dodanych przewodników zwiedziła młodzież cały teren wystawy, podziwiała ogrom dokonanego dzieła i nabrała przekonania o potędze gospodarczej Polski we wszystkich działach, budząc w sobie szlachetną dumę narodową. (…) Zachowanie się wszystkich uczniów wycieczki było wzorowe, toteż wszyscy wrócili we wspaniałym nastroju, pełni patriotycznego entuzjazmu, a pobyt na Poznańskiej Wystawie Krajowej zaliczać będzie młodzież do najmilszych wspomnień z lat szkolnych.
Zdjęcie 1: Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu – brama wejściowa.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zdjęcie 2. Uczennice na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
Źródło: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie