Rok 1930/1931

Chór szkolny mieszany liczył w bieżącym roku szkolnym 38 osób, w tym 13 uczniów i 25 uczennic. Kierowali nim z ogromnym poświęceniem i prawdziwym oddaniem się nauczyciele Stec i Kaliciński.
Celem chóru było nie tylko wyrabianie i wzbudzanie uczuć patriotycznych, wyrabianie poczucie muzykalnego i estetycznego i zapoznanie młodzieży z najbardziej wartościowymi dziełami literatury chóralnej, ale także wyrobienia zrozumienia potrzeby karności i posłuszeństwa przy wszelkich poczynaniach zbiorowych.
W ciągu roku wyćwiczono i wykonano 18 pieśni świeckich i 41 pieśni kościelnych.
Chór występował kilka razy w ciągu roku szkolnego na imprezach i uroczystościach szkolnych i publicznych. I tak w szkole wystąpił chór dnia 10 listopada na poranku szkolnym ku uczczeniu Rocznicy Niepodległości i odparcia najazdu bolszewickiego, a dnia 8 grudnia na poranku ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Patronki szkoły. Publicznie wystąpił chór dwa razy, a mianowicie dni 19 marca na poranku międzyszkolnym, urządzonym w sali Sokoła ku uczczeniu Pierwszego Marszałka Polski, a dnia 3 maja również na poranku międzyszkolnym w Sokole, urządzonym ku uczczeniu wiekopomnej rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja. Prócz występów na porankach śpiewał chór co trzecią niedzielę na nabożeństwach szkolnych w kościele Księży Filipinów.
Zdjęcie: Chór szkolny pod kierunkiem pana Mariana Seweryna – 1983 r.
Źródło: Archiwum ZSEG.