Rok 1930/1931

Dnia 19 marca z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięła cała młodzież Zakładu udział w uroczystym nabożeństwie urządzonym przez Komitet Obywatelski, a następnie w poranku międzyszkolnym w „Sokole”, a tutejszy chór szkolny odśpiewał bardzo udatnie siedem pieśni. Nadto całe grono nauczycielskie i cała młodzież przesłała Pierwszemu Marszałkowi Polski widokówki z życzeniami.
Zdjęcia: Józef Piłsudski
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe