Rok 1931/1932

Praca wychowawcza nauczycieli nie ograniczała się wyłącznie do osobistego stykania się z młodzieżą w szkole, na nabożeństwach i zebraniach, lecz znalazła swój wyraz także w gminach szkolnych. Było ich dziewięć, to jest tyle, ile klas. Wszystkie gminy miały swoje władze wybrane przez młodzież, a każdy opiekun klasowy (opiekunka klasowa) był kuratorem gminy […]. Posiedzenia gmin odbywały się raz w miesiącu w obecności kuratorów. Główną rolę odgrywały w gminach sekcje: porządkowe, pomocy materialnej, pomocy naukowej, wycieczkowa, w dwóch gminach fotograficzna, w jednej teatralno-artystyczna, w pięciu gminach odczytowa, w jednej gminie sekcja uprzejmości. Jednym z głównych celów gmin było przyzwyczajenie młodzieży do współżycia, koleżeńskości i solidarności. Gminy klas drugich z urządziły w zimie kulig, a na zakończenie roku szkolnego pożegnalną herbatę. […] Z inicjatywy gmin klasowych przyozdobione zostały wszystkie klasy w portrety Marszałka Piłsudskiego z okazji jego imienin, a niektóre klasy w wazoniki z kwiatami. W ogóle gminy klasowe pracowały w tym roku szkolnym intensywnie i skutecznie.
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.