Rok 1931/1932

W połowie drugiego półrocza zawiązano zbiorową gminę szkolną, dla której ułożono statut i przeprowadzono wybory do niej. Prace związane z założeniem gminy i ułożeniem statutu przeprowadził wraz z młodzieżą prof. Krzanowski, a następnie jej kuratorem został prof. Krakowski, który zobowiązał się w ciągu ferii wygotować projekt pracy gminy zbiorowej. Projekt ten będzie przedmiotem obrad na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zaraz po feriach. Na razie ograniczyła się działalność gminy zbiorowej do urządzenia własnym zakresie poranku ku uczczeniu imienin Marszałka Piłsudskiego i poranku na uczczenie Konstytucji Trzeciego Maja.  Zdjęcie ilustracyjne rok 1932-1933. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.