Rok 1932/1933

Dla Rady Pedagogicznej przeznaczone było na rok 1932/1933 oprócz gruntownego zapoznania się samorządem uczniowskim poznanie metody szkoły pracy i metody uczenia się pod kierunkiem. […] Rada Pedagogiczna odbyła w ciągu roku szkolnego, oprócz konferencji klasyfikacyjnych i okresowych, 24 posiedzenia. Jak już wyżej wspomniano, głównym ośrodkiem rozważań była sprawa samorządu uczniowskiego i aktywizacji młodzieży. Nadto zajmowano się sprawą czytelnictwa, sprawą obchodów i uroczystości, sprawą dożywiania młodzieży, kartami indywidualnymi, sprawą ankiet uczniowskich, reorganizacją konferencji wywiadowczych dla rodziców itd.