Rok 1932/1933

Niektórzy członkowie grona brali udział w kursach państwowych dla nauczycielstwa szkół zawodowych, a mianowicie:
1. Nauczyciel Krakowski w kursie księgowości w Warszawie w lutym.
2. Nauczyciel Krzanowski w kursie sztuki sprzedawania Warszawie w lutym.
3. Nauczycielka Stanisława Sawicka w kursie wychowania fizycznego w Wągrowcu, w czerwcu.
4. Praktykantka Helena Sawicka w kursie towaroznawstwa w Gdyni.
5. Nauczyciel Kaliciński
6. Uruski w kursie geografii w Nowym Targu w lipcu 1932
7. Sawicka Stanisława
8. nauczyciel Krzanowski w kursie wychowania fizycznego w Tarnowie w listopadzie 1932 roku.
Dnia 28 marca wzięli udział dyrektor szkoły, nauczyciele Krakowski, Krzanowski, Stec i praktykant Śliwa udział w lekcjach pokazowych księgowości i w wykładzie Pana wizytatora Witkowskiego w Nowym Sączu.
Zdjęcie: Książka prof. Witolda Ormickiego, który prowadził kursy z geografii dla nauczycieli.