Rok 1933/1934

Niezapomnianym świętem, która również oddziałało podniośle na państwowe i patriotyczne uczucia młodzieży, stał się akt poświęcenia sztandaru szkolnego. Uroczystość ta odbyła się pod protektoratem pana kuratora Mariana B. Gadeckiego. Zaszczycili ją swą obecnością pan naczelnik Szkół Zawodowych Ludwik Misky, pan wizytator inż. Władysław Witkowski, reprezentanci władz państwowych, wojskowych, duchowieństwa i samorządu, przedstawiciele sfer nauczycielskich wraz z dyrektorami szkół, Kongregacja Kupiecka, przedstawiciele sfer przemysłowych i rzemieślniczych, licznie zebrani rodzice, wreszcie poczty sztandarowe i delegacje miejscowych szkół średnich. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. biskup dr Franciszek Lisowski, który odprawił w kościele Księży Filipinów uroczyste nabożeństwo i wygłosił podniosłe kazanie.
Zdjęcie: Ludwik Misky (1884-1938) - od 1925 był naczelnikiem Wydziału Szkół Zawodowych Województw Południowych w Krakowie, publikował artykuły dotyczące nauczania rysunku, był również autorem podręczników związanych metodyką nauczania i organizacji szkolnictwa dla nauczycieli.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Misky