Rok 1933/1934

Solidacja Mariańska żeńska urządziła razem z kółkiem amatorskim i śpiewackim dnia 8 grudnia akademię w rocznicę 10-lecia swego istnienia. Akademię tę uczcili swą obecnością obaj księża biskupi wraz z duchowieństwem i wzięli w niej udział rodzice, Kongregacja Kupiecka i delegacje Sodalicji innych szkół średnich. Sekcja misyjna prowadziła korespondencję z placówkami misyjnymi w Japonii (polscy franciszkanie w Nagasaki) i w Chinach (tarnowskie siostry urszulanki w Charbinie) oraz uszyła 15 sztuk bielizny kielichowej dla misji polskiej w Rodezji. Dnia 21 grudnia urządziła Sodalicja wspólnie z Kołem PCK Gwiazdkę i zabawę dla biednych dzieci. W czasie Kongresu Eucharystycznego przyjęła śniadaniem 110 uczennic Seminarium Żeńskiego z Bochni i Dębicy. Dnia 3 maja popołudniu urządziła Solidacja wycieczkę do Tuchowa i złożyła wieniec na grobie śp. księdza arcybiskupa dr. Leona Wałęgi. Moderatorem był ks. Indyk, przewodniczącą uczennica kl IIc Jaśkiewiczówna.  
Zdjęcie: Zjazd Sodalicji Mariańskich Średnich Szkół Żeńskich w Warszawie.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe