Rok 1934/1935

W dniach 30 i 31 stycznia odbyła się konferencja okręgowa w związku z realizacją postulatów dotyczących kupieckiego nastawienia szkoły handlowej. W czasie konferencji wygłosili referaty z zakresu organizacji handlu i reklamy panowie dr Józef Lisak i Jan Stantejski, profesorowie Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Krakowie, i przeprowadzili pokazowe lekcje w pracowni towaroznawczej nauczyciel Bronisław Uruski (badanie mleka) i nauczycielka Irena Kochańska (odróżnienie tkanin lnianych, bawełnianych i wełnianych) […]. Pierwszego dnia wieczorem odegrało szkolne kółko amatorskie sztuczkę pt. Usłużny sprzedawca, a na zakończenie zwiedzili uczestnicy konferencji Państwową Fabrykę Zakładów Azotowych w Mościcach, gdzie wysłuchali nader zajmującego wykładu, wygłoszonego przez pana ministra inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Zdjęcie: Minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski podczas wygłaszania wykładu.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.