Rok 1935/1936

W związku z przemianowaniem szkoły na Gimnazjum Kupieckie przeprowadzono w październiku i listopadzie szereg lekcji przykładowych połączonych z referatami dotyczącymi poszczególnych przedmiotów gimnazjum kupieckiego. […] Na zakończenie odbyła się konferencja z referatem pana Furgo na temat organizacji uczniowskich na terenie Gimnazjum Kupieckiego. W lekcjach i referatach wspominanych wzięli udział oprócz tutejszego grona dyrektorowie i nauczyciele szkół Krakowa, Jasła, Nowego Sącza, Jarosławia, Białej, Sosnowca, Kielc, Ostrowca. W konferencjach brali wyjątkowo żywy udział także przedstawiciele miejscowej Kongregacji Kupieckiej, a także kupcy żydowscy.
Zdjęcie: Widok na część ulicy Wałowej w Tarnowie 1910-1939. Widoczne na wprost tramwaje.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.