Rok 1937/1938

Drugi rok z rzędu zajęto się dokształcaniem zawodowym małomiasteczkowych i wiejskich sklepikarzy, kramarzy i straganiarzy. W tym celu odbył się tutejszej szkole w marcu bieżącego roku trzytygodniowy kurs, urządzony staraniem szkoły, Kongregacji Kupieckiej i Związku Młodzieży Katolickiej, w którym wzięło udział 60 osób, w tym 10 kobiet i 50 mężczyzn (…). Członkowie Kongregacji Kupieckiej dopuścili uczestników kursu do odbycia praktyki w swych sklepach w godzinach porannych, a nauka odbywała się po południu. (…)W roku szkolnym 1937/1938 zainicjowano po raz pierwszy w maju bieżącego roku trzytygodniowy kurs techniki reklamy dla samoistnych kupców, jak również dla pracowników handlowych. Kurs, który odbył się w szkole, a który ukończyło 15 osób, prowadziła z dużym zapałem i pożytkiem nauczycielka panna Pałkówna. Na zakończenie kursu odbył się w okresie Zielonych Świąt konkurs wystaw sklepowych, urządzony przez uczestników kursu w dziesięciu sklepach.
Zdjęcie ilustracyjne.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe