Rok 1938/1939

Reorganizacja Szkoły:
W tutejszym Zakładzie mieszczą się dwie szkoły, a mianowicie:
I. PAŃSTWOWE KOEDUKACYJNE GIMNAZJUM KUPIECKIE im. Józefa Piłsudskiego
II. PAŃSTWOWE KOEDUKACYJNE LICEUM HANDLOWE.
1. Gimnazjum Kupieckie istniejące od dnia 1 września 1935 zostało otwarte na podstawie zarządzenia Ministra WRiOP z dnia 4 lipca 1935, Nr III. H.G. 2078/35 (Dz. U. Min. WRiOP Nr 7 poz. 131 ex 1935). W roku sprawozdawczym uruchomiono czwartą klasę gimnazjalną i w czerwcu opuściło Zakład 14 absolwentów i 20 absolwentek.
2. Na podstawie zarządzenia Min. WRiOP z dnia 12 czerwca 1937 roku, Nr III.0. 3137/37 (Dz. U. Min. WRiOP. Nr 7. poz. 193 art. 2) zostało otwarte przy tutejszym Zakładzie Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe. W pierwszej połowie czerwca odbył się pierwszy egzamin dojrzałości, który założyło 22 absolwentów i 32 absolwentki.