Rok 1938/1939

Klasy pierwsze licealne zwiedziły młyn parowy księcia Sanguszki, rzeźnię miejską i bekoniarnię, Hurtownię Kupców Polskich, Spółkę Rolniczo-Handlową „Plon”, urządziły trzydniową wycieczkę do Warszawy na wystawę wnętrz sklepowych i trzy wycieczki do Krakowa na przedstawienie teatralne, nadto zwiedziły rejestr handlowy i hipotekę. Klasy drugie licealne zwiedziły Hurtownię Kupców Polskich, zaznajomiły się z zasadami księgowości (systemami) w Komunalnej Kasie Oszczędności miasta Tarnowa, w zakładach przemysłowych księcia Sanguszki i w Banku Gospodarstwa Krajowego, nadto urządziły wycieczkę krajoznawczą do Rożnowa i dwie wycieczki do Krakowa na przedstawienia teatralne. Wszystkie wycieczki były połączone z pogadankami, wygłoszonymi przez właścicieli sklepów względnie przedsiębiorstwa przemysłowych i handlowych lub dyrektorów instytucji bankowych, na tematy z góry ułożone i omówione oraz uzgodnione z firmami.
Zdjęcie: Wycieczka szkolna do Krakowa w klasie maturalnej. Rok 1938.
Źródło: zbiory prywatne J. Koenig