Rok 1939/1940

Rok szkolny 1939/1940 zapowiadał się o wzmożonej frekwencji młodzieży, gdyż już przed wakacjami zdawało na pierwszy rok Liceum Handlowego 98 młodzieży, zaś do pierwszej klasy Gimnazjum Kupieckiego 153 dzieci. Po wakacjach można się było spodziewać dalszego napływu co najmniej 50% ilości przedwakacyjnej. Niestety, wskutek wybuchu wojny nie było już egzaminów wstępnych ani też nauka po wakacjach nie rozpoczęła się. Po ustaleniu się nowych miejscowych władz szkolnych rozpoczął w październiku 1939 ówczesny dyrektor Józef Gładyszewski starania o uruchomienie obu szkół i prowadził je do końca stycznia 1940 roku. W tym czasie, otrzymawszy nominację na zarządzającego dyrektora KKO, wysunął jako zastępcę swego w szkole prof. Adama Pisza. Ten więc czynił dalej zabiegi w sprawie uruchomienia szkoły u Kreisschulrata pana Klugera, a następnie z obecnym dyrektorem czynili dalsze starania u obecnego Kreisschulrata mgr. Leupolda, który pod koniec lutego bieżącego roku oświadczył ustnie, że szkoły mogą być uruchomione, zaś 28 lutego 1940 roku wręczył dyrektorowi dr. Podobińskiemu pisemne zezwolenie na uruchomienie obu szkół. Dnia 6 marca 1940 otwarto obie szkoły pod nazwą: 1. Państwowa Dwuletnia Szkoła Handlowa; 2. Państwowa Czteroklasowa Średnia Szkoła Kupiecka.
Zdjęcie: Ulica Krakowska Tarnów rok 1939.