Rok 1940/1944

Poza nauczaniem jawnym w szkole, pod pozorem nauki przedmiotów zawodowych, nauczano języka polskiego, literatury polskiej i historii ojczystej, czyli tych przedmiotów, których nauczanie było zakazane. W tajne nauczanie włączyli się m.in.: Irena Kochańska, Adam Pisz, Kazimiera Erben. Po zamordowaniu w 1941 roku dyrektora Józefa Gładyszowskiego szkołą kierował nadal dr Franciszek Podobiński. Mimo trudnych warunków lokalowych, rozproszenia sal lekcyjnych po licznych punktach miasta, działalność Szkoły była w latach 1940–1944 dość systematyczna. Ogromna ofiarność nauczycieli pozwoliła na prowadzenie zajęć z dużą ilością młodzieży. Do żadnej z tarnowskich szkół nie uczęszczało w latach okupacji tak wielu uczniów. Samych absolwentów było 896. Łącznie w latach 1940–1944 pobierało naukę w szkole 2575 uczniów.  
Zdjęcie: Fragment ulicy Żydowskiej. Z lewej grupa dzieci przy kamienicy pod nr 18, z prawej latarnia gazowa na kamienicy pod nr 20. W tle pośrodku ul. Forteczna. Rok 1944.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe