Rok 1944/1945

W dniu 20 stycznia 1945 roku odbyło się w prywatnym lokalu posiedzenie nauczycieli Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego i Liceum Handlowego pod przewodnictwem dyrektora dr Podobińskiego Franciszka. Na zebraniu tym uchwalono uruchomić szkolę w budynku III Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza, którego to gimnazjum dyrekcja zgodziła się odstąpić na rzecz szkół handlowych cały parter. Własny budynek przy ul Piłsudskiego 19 został ogromnie zniszczony, na skutek czego nie nadawał się do użytku.
Zdjęcie: Grono Pedagogiczne Szkoły Handlowej w Tarnowie. Rok 1945.