Rok 1944/1945

W pierwszych dniach lutego mogły się już odbyć egzaminy wstępne do klas pierwszych Gimnazjum Kupieckiego i pierwszych klas Liceum Handlowego. W roku 1945 już w kilkanaście dni po wyzwoleniu Tarnowa spod okupacji hitlerowskiej, związane za szkołą grono pedagogiczne pod kierunkiem dyrektora Tadeusza Furgo podejmuje na nowo trud organizacji szkoły handlowej w Tarnowie. Szkoła powróciła w lutym 1945 roku do starej nazwy Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe Dnia 12 lutego 1945 roku odbyło się uroczyste nabożeństwo w katedrze, a dnia 13 lutego rozpoczęła się nauka szkolna. Zorganizowano Komitet Rodzicielski i zwołano na niedzielę 18 lutego 1945 roku Walne Zebranie Komitetu Rodzicielskiego. W dniu 12 lutego odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym nauczyciele Furgo Tadeusz podał przydział czynności, omówił organizację nauki, organizację Komitetu Rodzicielskiego, sprawę podręczników i pomocy naukowych oraz zagadnienia wychowawcze.