Rok 1945/1946

W tutejszym Zakładzie mieszczą się dwie szkoły, a mianowicie:
1. PAŃSTWOWE KOEDUKACYJNE GIMNAZJUM HANDLOWE im. Józefa Piłsudskiego istniejące od dnia 1 września 1935 roku. Zostało ono otwarte na podstawie zarządzenia Ministra WRiOP z dnia 4 lipca 1935 roku, Nr III. H.G. 2078/35 /Dz. U. Min. WRiOP Nr 7. poz. 131 1935 roku/.
2. PAŃSTWOWE KOEDUKACYJNE LICEUM HANDLOWE otwarte na podstawie zarządzenia Min. WRiOP z dnia 12 czerwca 1937 roku, Nr III.O.3137/37 /Dz. U. Min. WRiOP Nr 7 poz. 193 art. 2/. Od 1 września 1937 roku.
3. Ponadto były prowadzone w szkole:
a. dziesięciociomiesięczne Kursy Specjalne z zakresu Liceum Handlowego;
b. dziesięciomiesięczne Kursy Specjalne z zakresu Gimnazjum Handlowego.
Kursy te były prowadzone od 1 września 1945 roku dla młodzieży starszej.