Rok 1946/1947

Koło PCK zostało zorganizowane dnia 14 lutego 1947 roku i liczyło pod koniec roku sprawozdawczego 120 dziewcząt, 30 chłopców, to jest razem 150 członków. Opiekunem koła był ks. dr Jan Caliński katecheta szkolny. W ciągu roku odbyto 7 zebrań ogólnych, na których omawiano ideologię PCK, jego historię i działalność na terenie Polski. Prócz tego poświęcono 3 zebrania na zaznajomienie członków z nauką o temperamentach ludzi, by w ten sposób dać podstawę czynnej miłości bliźniego. Udział w zebraniach przekraczał zawsze 100 osób. (…) Działalność Koła polegała przede wszystkim na czynnej opiece nad potrzebującymi w szkole i poza szkołą.
Zdjęcie: Kwesta uliczna przeprowadzana na PCK.
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe