Rok 1947/1948

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu odbytym w wrześniu uchwaliła zorganizowanie czytelni dla młodzieży zakładu. Chodziło przede wszystkim o danie młodzieży możności pożytecznego przepędzenia pod okiem szkoły czasu pozalekcyjnego (zwłaszcza młodzieży dojeżdżającej, która musi czekać po parę godzin do odjazdu pociągu).
Właściwymi celami czytelni były:
1. Budzenie zainteresowania wśród młodzieży dla zagadnień życia bieżącego.
2. Pogłębianie zamiłowania do czytelnictwa i książki.
3. Samopomoc w nauce, podręcznikach i obowiązkowych lekturach.
4. Przyzwyczajenie do samorządu, współpracy i życia organizacyjnego.
5. Rozwijanie uczuć socjalnych i pogłębianie poczucia odpowiedzialności społecznej.
Czytelnia została oddana do użytku młodzieży z początkiem grudnia 1946 roku. (…) Ze składek członków kółka zakupiono książki z zakresu lektury obowiązkowej. Biblioteka ta liczy 35 tomów. Zaprenumerowano dziewięć czasopism. Zasadniczy cel czytelni został osiągnięty. Młodzież bardzo licznie korzystała z lokalu czytelni, ale z powodu przeładowania pracą związaną z lekcjami za mało poświęcana czasu na czytanie czasopism. Czytelnia.
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe