Rok 1947/1948

W tutejszym Zakładzie mieszczą się następujące szkoły w rozmaitych programach naukowych.
1. TRZYLETNIE GIMNAZJUM HANDLOWE /klasy 1 i 2/.
2. CZTEROLETNIE GIMNAZJUM HANDLOWE /klasy 3 i 4/.
3. CZTEROLETNIE LICEUM HANDLOWE /klasa 1/
4. DWULETNIE LICEUM HANDLOWE /klasy 1 i 2/.
5. DWULETNIE LICEUM SPÓŁDZIELCZE /klasa 1/.
W roku szkolnym 1947/1948 odbyły się w tutejszym Zakładzie następujące Kursy:
1. Sześciomiesięczny Kurs dla Dorosłych Handlowo-Spółdzielczy /2oddziały/.
2. Kurs przeszkoleniowy dla pracowników Urzędu Skarbowego /3 miesiące/
3. Kurs przeszkoleniowy dla pracowników Narodowego Banku Polskiego z zakresu księgowości przemysłowej /3 miesiące/
4. Kurs Kwalifikacyjny dla Kupców – urządzony staraniem Instytutu Wiedzy Zawodowej Oddział w Tarnowie /250 godzin wykładowych/. Dyrektorem Szkoły jest Jan Krakowski.
Zdjecie: Lekcja maszynopisma w Liceum Handlowym w roku 1947, zajęcia prowadzi J. Śledź-Koenig. Źródło: zbiory prywatne J. Koenig