Rok 1951/1952

Z początkiem roku szkolnego 1951/1952 część klas o specjalnościach w zakresie „finanse” została wydzielona i przeszła do dotychczasowej filii Liceum Handlowego przy ulicy Bema. Przy ulicy Piłsudskiego pozostały klasy o specjalnościach w zakresie handlu. Szkoła otrzymała nazwę Technikum Handlowe. W myśl statutu Technikum Zawodowego z 1952 roku nauka w Technikum Handlowym trwać miała 3 lata. Była to szkoła resortowa Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Do momentu powołania Technikum Handlowego obowiązki dyrektora dotychczasowej Szkoły Handlowej w Tarnowie pełnił Adam Bania. On też początkowo pełnił obowiązki dyrektora Technikum Handlowego. Mianowania na to stanowisko nie otrzymał, jedynie corocznie powierzano mu pełnienie obowiązków dyrektora.
Zdjęcie: Tabelau – Technikum Handlowe 1952 r. W środku Dyrektor Adam Bania.