Rok 1951/1952

Technikum Finansowe w Tarnowie powstało decyzją Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego w Krakowie w dniu 1 września 1951 roku. Naboru klas pierwszych oraz pierwszego przydziału czynności dokonało Technikum Handlowe w Tarnowie przy ulicy Janka Krasickiego 19 (obecnie ulica Piłsudskiego). Dnia 1 września 1951 roku Dyrekcja Okręgowa Szkolnictwa Zawodowego w Krakowie powierzyła pełnienie funkcji dyrektora szkoły Tadeuszowi Gackowi. Pierwszymi nauczycielami o pełnym wymiarze godzin byli: mgr Władysław Braty, Irena Kochańska, mgr Janina Szpara, mgr Ewa Studnicka. W powołanej szkole utworzono cztery oddziały o kierunku ekonomicznym o specjalnościach: – 1 oddział – „finanse państwa”, – 1 oddział – „bankowość”, – 2 oddziały – „finanse przedsiębiorstw przemysłowych”. Łącznie naukę w szkole podjęło 175 uczniów. Zdjęcie: Sala konferencyjna Technikum Finansowego w Tarnowie.
Źródło: Archiwum ZSEG