Rok 1951/1952

W latach pięćdziesiątych władze stalinowskie postanowiły ograniczyć stan posiadania Kościoła. Likwidowano seminaria duchowne, zaczęto odbierać budynki należące do zakonów. Los ten dotknął również Urszulanki tarnowskie. Liceum ogólnokształcącemu prowadzonemu przez Siostry cofnięto prawa państwowe i nie pozwolono przyjmować dziewcząt do klas pierwszych. 25 sierpnia 1952 roku budynek dawnego Liceum przy ul. Thoreza 15 (obecnie ul. Bema 9/11), przekazano Technikum Finansowemu.
Zdjęcie: Obecna ul. Bema. Archiwum Sióstr Urszulanek