Rok 1952/1953

W roku szkolnym 1952/1953 w szkole było już siedem oddziałów, do których uczęszczało 275 uczniów: – dwa oddziały o specjalności „finanse państwa”, – dwa oddziały o specjalności „bankowość”, – trzy oddziały o specjalności „finanse przedsiębiorstw przemysłowych”.
Zdjęcie: Klasa III B – Wydział Bankowy, rok 1953. Źródło: Archiwum ZSEG