Rok 1953/1954

W roku szkolnym 1953/1954 istniało w szkole już 10 oddziałów, do których uczęszczało 338 uczniów. Uczyli się oni w klasach o czterech specjalnościach: – finanse państwa, – finanse przedsiębiorstw przemysłowych, – finanse przedsiębiorstw budowlanych, – bankowość. W 1954 roku odbyły się pierwsze egzaminy maturalne w Technikum Finansowym. Świadectwo dojrzałości otrzymało 78 osób.
Zdjęcie: Klasa I B – Wydział Bankowy, rok 1953. W środku wychowawca – pan prof. Edward Seremet.
Źródło: Archiwum ZSEG