Rok 1954/1955

Od roku 1954/1955 w Technikum Handlowym czas nauki został wydłużony do 4 lat. W tym samym roku wprowadzono w Technikum Handlowym w Tarnowie wydział: „planowanie obrotu towarowego”, rezygnując równocześnie z naboru na wydział „towaroznawstwo artykułów spożywczych”.
Zdjęcie: W sklepiku spółdzielni uczniowskiej, lata pięćdziesiąte.
Źródło: Archiwum ZSEG