Rok 1954/1955

Z dniem 1 września 1954 roku obowiązki dyrektora Techniku Handlowego powierzono Janowi Kwapniewskiemu, dotychczasowemu zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych. Obowiązki dyrektora pełnił do roku 1974. Po podjęciu przez Jana Kwapniewskiego obowiązków naczelnego dyrektora szkoły jego zastępcą mianowano nauczyciela kontraktowego Andrzeja Fenrycha.
Zdjęcie: Akademia poświęcona Adamowi Mickiewiczowi, lata pięćdziesiąte.
Źródło: Archiwum ZSEG.