Rok 1956/1957

Dnia 1 września 1956 roku dotychczasowa specjalność „bankowość” w klasach pierwszych, drugich i trzecich Technikum Finansowego została przekształcona na specjalność „rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych”. W związku ze zmianą nomenklatury specjalności: „bankowość i finanse państwa” i zmianą określenia specjalności „finanse przedsiębiorstw przemysłowych” na „rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych”, a następnie „ekonomika przemysłu” nazwa Technikum Finansowe nie odzwierciedlała nauczanych w szkole specjalności. Dlatego w roku szkolnym 1956/1957 decyzją władz oświatowych szkoła zmienia nazwę na Technikum Ekonomiczne.
Zdjęcie: Wycieczka szkolna uczniów Technikum Finansowego do Gdyni w 1956 roku.
Źródło: Archiwum ZSEG.