Rok 1960/1961

W roku szkolnym 1960/1961 stan organizacyjny szkoły przy ul. Bema 9/11 przedstawiał się następująco:
I. Technikum Ekonomiczne – wydziały młodzieżowe, specjalności: – ogólnoekonomiczna, – ekonomika przemysłu.
II. Technikum Ekonomiczne – wydział dla pracujących, specjalność: – ogólnoekonomiczna.
III. Technikum Gospodarcze – wydział młodzieżowy, specjalność: – technologia żywienia zbiorowego.
IV. Zasadnicza Szkoła Gospodarcza.
V. Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego. Łącznie do 21 oddziałów uczęszczało 681 uczniów. Dnia 1 stycznia 1961 roku opiekę nad Szkołami Gospodarczymi objęła Barbara Łuszczki, która kierowała tym wydziałem przez wiele lat, aż do momentu przejścia na emeryturę w roku 1979. Zdjęcie: Spółdzielnia Uczniowska. Archiwum ZSEG