Rok 1961/1962

W 1961 roku w Technikum Handlowym odbyła się wyjątkowa dla tej placówki uroczystość, mianowicie Jubileusz 50-lecia Technikum Handlowego, a właściwie Szkoły Kupieckiej, której Technikum Handlowe było spadkobiercą.
Zdjęcie: Uroczystości 50-lecia Technikum Handlowego – czerwiec 1961 rok.
Źródło: Archiwum ZSEG.