Rok 1970/1971

Technikum Handlowe, a następnie Liceum Ekonomiczne nr 1 dysponowało starym, przedwojennym budynkiem przy ulicy Piłsudskiego 19 (później ulica ta nosiła nazwę Janka Krasickiego). Należy wspomnieć również o fakcie nadania szkole patrona. Miało to miejsce 17 stycznia 1970 roku. Patronem Liceum Ekonomicznego został Janek Krasicki, postać z rodowodem komunistycznym. Rzeczą znamienną dla tamtego czasu jest fakt, że nadano szkole nowego patrona, nie odwołując jej poprzedniego, to jest Józefa Piłsudskiego.
Zdjęcie: Nadanie szkole imienia Janka Krasickiego 17 stycznia 1970 r.
Źródło: Archiwum ZSEG.